Alles over de violiste Emily Hyde / all about this violinist


Taalselectie/Language select

Naar de Nederlandse site » To the English site »

Biografie

Ik ben geboren op 21 november 1990 in het Zuid-Hollandse Haastrecht. Hoewel ons huis vol stond met allerlei muziekinstrumenten besloot ik op mijn vierde jaar viool te gaan spelen. Dat wekte natuurlijk verbazing, want, hoeveel instrumenten er ook waren, een viool was er niet bij.

Al snel kreeg ik les van Johannes Lievaart in Utrecht, die werkt volgens de Suzuki-methode. Voor diegenen die het niet weten: de grondlegger, Suzuki, ging ervan uit dat je op het gehoor muziek kunt aanleren. Japanse kinderen kunnen op jonge leeftijd al het moeilijke Japans spreken, gewoon door er veel naar te luisteren, dus, zo redeneerde hij, waarom kan dat ook niet met muziek? Zeker voor jonge kinderen is dit een prima manier om met muziek kennis te maken - ze spelen al direct melodietjes en dat is voor een kleuter natuurlijk veel interessanter dan toonladders! Omdat iedereen, zelfs wereldwijd, dezelfde muziek speelt kun je je optrekken aan het voorbeeld van de oudere kinderen.

Eens in de maand was er een ‘concert’: alle leerlingen speelden voor alle verzamelde ouders en familieleden. Dit erg goed om al jong de angst weg te nemen voor het spelen voor publiek en je leert er prachtig van buigen, van zo’n Japanse methode...

Op mijn achtste ging ik naar de Jong Talent-afdeling bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar ik jaren lang lang les kreeg van Hans Scheepers. Momenteel krijg ik les van Kerstin Hoelen en krijg ik pianoles, als bijvak, van Katy Satur.

Alle leerlingen van het KC spelen in het eigen Atheneum Kamer Orkest (AKO), een orkest waarin op hoog niveau wordt gemusiceerd, van symfonie-bezetting tot afzonderlijke ensembles. Helaas heb ik daardoor wegens tijdgebrek moeten stoppen met het Viotta Jeugdorkest - een prima orkest van een prima gehalte.

Als voorbereiding op de grote concoursen heb ik enkele jaren meegedongen in de Maassluise Muziekweek. Dit is een erg gezellig concours en een prima voorbereiding op bijv. het Prinses Christina Concours. In 2001 en 2004 haalde ik de eerste prijs in mijn leeftijdscategorie en in 2005 was ik overall winnaar van het concours.

In 2005 nam ik ook deel aan het Prinses Christina Concours. Als enige in mijn leeftijdscategorie haalde ik in regio West I een finaleplaats, een tweede prijs. Heel bijzonder vond ik de prijs die ik hiervoor ontving: een week meedoen aan het Orlando Festival in Kerkrade. Op dit kamermuziekfestival, met veel lessen en workshops, leer je erg goed samenwerken met andere mensen en daarbij is het nog reuzegezellig ook! Nadat ik in 2007 weer een PCC-finaleplaats behaalde in mijn regio heb ik natuurlijk graag voor de tweede keer aan het Orlando Festival meegedaan.

Ik heb ook een aantal jaren deelgenomen aan “Muziek in kasteel Hernen", een week lang masterclasses voor viool en piano door Michail Markov en Ilona Sie Dhian Ho. Naast heel leerzaam is het natuurlijk reuzegezellig om anderen te ontmoeten en om met hen samen te mogen spelen in een prachtig oud kasteeltje in Gelderland. In 2006 heb ik mijn zomervakantie besteed in het Oostenrijkse Feistritz, waar in een prachtig romantisch kasteel werd gemusiceerd door jonge Nederlandse musici. Er gezellig en leerzaam!

Momenteel ben ik druk met mijn school, maar ik probeer toch regelmatig voor publiek te spelen omdat dat toch het leukste van het “vak” is.

Mijn viool

Mijn viool speelt erg fijn. Het heeft een erg warme klank in zowel de lage als de hoge tonen en ik kan er alle emoties uithalen die ik wil. De viool is gemaakt in Wenen zo rond 1760 door de vioolbouwer Zach. Het geeft best een apart gevoel dat ik er na al die jaren op mag spelen en soms denk ik wel eens aan alle handen die het instrument in zijn lange verleden hebben bespeeld. Omdat de viool wel eens over de grens moet heeft het een eigen paspoort zodat ik niet telkens over invoerrechten ruzie hoef te maken. Daarbij is het erg handig bij het verzekeren - het bevat scherpe foto's van alle zijden en onderdelen van het instrument. In tegenstelling tot de heel oude viool speel ik met een nieuwe strijkstok, gemaakt door Jan Strumphler in Vleuten.

Muziektips

In dit gedeelte een overzicht van muziekstukken die ik met veel plezier heb gespeeld of die ik nog steeds speel. Misschien kom je hierdoor wel op een goed idee. Componist Titel Leeftijd E. Severn Polish Dance 11 jaar J. Aubert Presto 11 jaar O. Rieding Concertino in G, Opus 24 - Allegro 11 jaar E. Elgar Chanson de Matin 13 jaar J.B. Accolaÿ Concertino N 1 in A mineur 13 jaar C-A. de Bériot Scène de Ballet 14 jaar J.S. Svendsen Romanze Op. 26 14 jaar

Aangeraden CD

Wie kent ze niet, de concertjes van Rieding en de andere stukken voor jong gevorderden. Dat deze muziek niet alleen een oefening is maar ook nog eens heel erg mooi kan klinken bewijst Itzhak Perlman op zijn CD: "Concertos from my Childhood". Deze bekende stukken worden voortreffelijk uitgevoerd: Vioolconcert in B-mineur, Op. 35 van Rieding, Schüler-Konzert No. 2 Op. 13 van Seitz, Vioolconcert No.1 in A-mineur van Accolaÿ, Scène de ballet , Op. 100 van De Bériot, Vioolconcert No. 22 in A-mineur van Viotti Link s Henry Kelder, mijn begeleidingspianist - een hele goeie Jan Strumphler, strijkstokkenmaker - telefoon: 030- 677 41 23 Lark Insurance, verzekering gespecialiseerd in muziekinstrumenten Koninklijk Conservatorium, Den Haag Maassluise Muziekweek - een erg gezellig concours en een prima voorbereiding op bijv. PCC Noteworthy - een niet te duur softwareprogramma om snel bladmuziek in te voeren en af te spelen Orlando Festival - een waanzinnig leuke en leerzame week Prinses Christina Concours - alles over dit mooie evenement Violistenweb.nl - een uitgebreide site met veel info Vioolweb.nl - nog een uitgebreide site Viool.pagina.nl - startpagina met allemaal nuttige vioollinks Viotta Jeugdorkest, Den Haag - hier heb ik jarenlang met veel plezier gespeeld Willem Bouman, Den Haag - Vioolbouwers en instrumentenhandel Boekingen

U kunt mij boeken voor een muzikale invulling van een stijlvol feest of receptie. Houdt u er echter rekening mee dat er een (gestemde) piano ter plekke aanwezig dient te zijn en dat ik een begeleidingspianist meeneem. Natuurlijk kunt u altijd overleggen indien u bijzondere wensen heeft, bijvoorbeeld wanneer u twee violisten of een kwartet op uw evenement wilt laten optreden. Dit zijn mijn contactgegevens Adres: Madelief 2 2851 ZJ Haastrecht Telefoon: 0182 - 50 26 25

Mijn repertoire

Concerten/Concertino's

Accolaÿ, J.B. Concertino No. 1 in A minor
Bach, J.S. Concerto in A-minor BWV 1041
Bériot, C-A de Scène de Ballet
Haydn, J. Concert G-major
Janschinow, A. Concertino op. 35
Kabalewski, D. Violinkonzert C-Dur Op. 48
Komarowski, A. Concert nr. 2 in A-major
Küchler, F. Concertino in G Op. 11
Mozart, W.A. Concert in G
Sugár, R. Concertino
Viotti, G.B. Concert in G nr. 23
Vivaldi, A. Dubbelconcert Op. 3/8
Vivaldi, A. Concerto Op. 3/3
Vivaldi, A. Concerto in A-minor Op. 3 nr. 6

Sonates en Sonatines

Dvorák, A. Sonatine Op. 100
Grieg, E. Sonata in F major Op. 8
Händel, G.F. Six Sonatas
Mozart, W.A. Sonate KV 376
Piston, W. Sonatine Allegro Leggiero
Schumann, R. Sonate Op. 105
Schumann, R. Sonatinen Op. 137
Telemann, G.P. Sechs Sonatinen für Violine und Klavier

Voordrachtstukken

Bartók, B. Romanian Folk Dances
Boulanger, L. Nocturne
Brahms, J. Ungarishe Tanz Nr. 5
Curci, A. Ciarda
Elgar, E. Chanson de Matin
Falla, M. de Danse Espagnole, arr. F. Kreisler
Fauré, G. Berceuse
Gershwin, G. uit Porgy & Bess: It ain't necessarily so
Massenet, J. Méditation uit Thaïs
Monti, V. Csardas
Paganini, N., Cantabile
Paradis, M.T von Sicilienne
Pracht, R. 8 voordrachtstukjes
Sarasate, P. de Romanza Andaluza
Severn, E. Polish Dance
Svendsen, J.S. Romanze Op. 26
Vivaldi, A. La Primavera
Wieniawski, H. Légende
Williams, J. Theme from 'Schindlers List'

Biography

I was born 21 November 1990 in a small village, Haastrecht, in The Netherlands. Although our home was crammed with musical instruments I decided I wanted to play the violin at the age of four. This caused my parents some surprise because, notwithstanding the number of instruments available, a violin was not among them.

I started lessons with Johannes Lievaart in Utrecht who teaches according to the Suzuki method. In case you don’t know, the founder, Mr. Suzuki, based his method on the principle that it is possible to learn music by listening. If Japanese children can speak their difficult language at an early age by being exposed to it, why can’t this be so with music? The Suzuki method is great way to get acquainted with music - children immediately play melodies which are far more interesting to a toddler than just playing scales! Because all pupils, even worldwide, play the same music they can lean on the older pupils’s examples.

Once a month there was a ‘concert’: all pupils played for their peers and parents. It is a very good way to overcome the fear of playing in public and that a very young age. Besides, the Japanese know how to teach exquisite bows!

When I was eight I enrolled in the Young Talent department of the Royal Conservatory in The Hague, where I was taught for years by Hans Scheepers. My current teacher is Kerstin Hoelen and I also get piano lessons from Katy Satur.

All conservatory students play in the school’s orchestra, the Atheneum Kamer Orkest (AKO), where music is made at a high level, from symphony cast to chamber music ensembles. Before that I played in the excellent Viotta Youth Orchestra in The Hague, but unfortunately I had to stop doing that because I simply ran out of time.

As a preparation to the big competitions I for some years took part in the Maassluis Music Week (Maassluise Muziekweek). This a very easy-going and pleasant competition and a great way to prepare for e.g. the Prinses Christina Competition. In 2001 and 2004 I won first prize in my age bracket and in 2005 I was overall winner.

In 2005 I also competed in the prestigious Prinses Christina Competition. As the only one in my age bracket I gained a finals position in my area, West I, with a second prize. This prize I found very special and worthwhile: I was sent for one week to the Orlando Festival. This chamber music festival has lots of lessons and workshops to offer and you learn to work together with other young people from all walks of life. Lots of fun too! Needless to say, when I again gained a PCC finals position in 2007, I jumped at the chance to go to the Orlando Festival again.

I also take part in “Music in Hernen castle”, a week of masterclasses for violin and piano by Michail Markov en Ilona Sie Dhian Ho. Besides being educational it is very special to play music with other students in the settings of a charming old castle. In 2006 I spent my summer holiday in the Austrian village of Feistritz where a number of young Dutch musicians met for a very fun and worthwhile couple of weeks playing music together in the romantic setting of a medieval castle.

At the moment I am very busy with my school (besides playing music), but still I try to play before an audience on a regular basis because that is “where the rubber meets the road” after all.

My violin

My violn is very easy to play. It has a very warm sound in both the low and the upper register and I can draw form it all the emotions I want. My violin The violin was made in Vienna around 1760 by a builder named Zach. I must say that it feels very special that I still play this instrument after so many years and sometimes I think about all those loving hands that have played it during its long history. Because the violin needs to cross the border from time to time it has its own special passport so I won't have to argue about duties every time. Plus it is very handy for insurance - the passport contains clear pictures of every side and every detail of the instrument. In contrast to this very old violin I play a brand new bow made by Jan Strumphler in Vleuten, The Netherlands. Bookings You can book me to musically enhance your stylish party or reception. Please be advised that a (tuned) piano needs to be available on the premises and that I will need to bring an accompanying pianst. Of course, you can always consult with me for special wishes, e.g. should you need two violinists or maybe a quartet. These are my contact details: Address:Madelief 2 2851 ZJ Haastrecht The Netherlands Telephone: +31 182 50 26 25

Concertos & Concertinos

Accolaÿ, J.B. Concertino No. 1 in A minor
Bach, J.S. Concerto in A-minor BWV 1041
Bériot, C-A de Scène de Ballet
Haydn, J. Concerto in G-major
Janschinow, A. Concertino op. 35
Kabalewski, D. Violinkonzert C-Dur Op. 48
Komarowski, A. Concerto nr. 2 in A-major
Küchler, F. Concertino in G Op. 11
Mozart, W.A. Concerto in G
Sugár, R. Concertino
Viotti, G.B. Concerto in G nr. 23
Vivaldi, A. Dubbelconcert Op. 3/8
Vivaldi, A. Concerto Op. 3/3
Vivaldi, A. Concerto in A-minor Op. 3 nr. 6

Sonatas and Sonatines

Dvorák, A. Sonatine Op. 100
Grieg, E. Sonata in F major Op. 8
Händel, G.F. Six Sonatas
Mozart, W.A. Sonate KV 376
Piston, W. Sonatine Allegro Leggiero
Schumann, R. Sonata Op. 105
Schumann, R. Sonatinen Op. 137
Telemann, G.P. Sechs Sonatinen für Violine und Klavier

Recital pieces

Bartók, B. Romanian Folk Dances
Boulanger, L. Nocturne
Brahms, J. Ungarishe Tanz Nr. 5
Curci, A. Ciarda
Elgar, E. Chanson de Matin
Falla, M. de Danse Espagnole, arr. F. Kreisler
Fauré, G. Berceuse
Gershwin, G. from Porgy & Bess: It ain't necessarily so
Massenet, J. Méditation uitThaïs
Monti, V. Csardas
Paganini, N., Cantabile
Paradis, M.T von Sicilienne
Pracht, R. 8 Recital Pieces
Sarasate, P. de Romanza Andaluza
Severn, E. Polish Dance
Svendsen, J.S. Romanze Op. 26
Vivaldi, A. La Primavera
Wieniawski, H. Légende
Williams, J. Theme from 'Schindlers List'